AWINURME PUUKÄSITÖÖMEISTRITEST


TÖÖMEESTEKS KASVAMINE AVINURMES

Lugu sellest, kuidas Avinurme lapsed oma isade kõrval puutöömeistriks kasvasid.

AWINURME MEESTE OSAWUSEST

Mida on räägitud ja kirjutatud Avinurme meeste osavusest?

PABERITA PUUTÖÖMEISTRID

Lugu sellest, kuidas 1939. aastal avastati, et Avinurme puutöömeistritel puudub kutseoskuse tõend.

AWINURME KÜLADE JA AWINURME MEESTE SPETSIALISEERUMINE

Tööjaotusest Avinurme puutöönduses.

AWINURME MEESTE KODUNE PUUTÖÖNDUS ARVUDES

Ülevaade Avinurme koduse puutöönduse ulatuslikkusest arvudes.

LAADAKULTUURIST JA LAADALKÄIKUDEST


AWINURME MEES, ELUPÕLINE WANDERSELL

Lugu laadalkäimisest kui siinse elulaadi osast.

KAAREL KOPPELI LAADAMÄLESTUSED

Maetsma küla mees Kaarel Koppeli mälestused laadalkäikudest.

AWINURME MEESTE LAADAKALENDER

Millistel Eestimaa laatadel võis Awinurme mehi kohata?

AWINURME PUUKÄSITÖÖ


PUURIISTAD
AWINURME MEESTE TEHTUD JA AWINURME KAUP

Jännid-astjad, kapad-kannud, kibud, kirnud, kolmjalad, külimitud, korvid, lüpsikud, panged, pütid, sarjad, toobrid, tõrred, vannid, vitsikud – ülevaade peamistest puuriistadest, mida Avinurmes valmistati.

LAUDNÕUD (1): UURATUD RIISTAD

Varsti kirjutame ühe põhjaga laudnõudest.

PAINUTATUD KEREGA PUURIISTAD: TOIDUKARBID

Karpidest ja nende valmistamisest.

PAINUTATUD KEREGA PUURIISTAD: SARJAD JA VAKAD

Sarjadest, sõeltest ja vakkadest ning nende valmistamisest.

TERVIKPUUST ÕÕNESTATUD RIISTAD: KAUSS JA KÜNA

Künast ja kausist ning nende valmistamisest.

PEERGKORVID

Peergkorvidest ja nende valmistamisest

ÕLLEKANN, ÕLLEKAPP JA ÕLLEKRUUS

Õllekannude tootmisest Avinurmes

MATERJALID, TÖÖVAHENDID JA TÖÖRIISTAD

ANUMAPUUDEST

Ülevaade sellest, millisest puust ühe või teist puuriista tehti.

MATERJALI ETTEVALMISTAMINE

Avinurme meeste aastaring puuriistade materjali ettevalmistamisel.

AVINURME MEESTE PUUTÖÖJÄRIDEST

Uurijärg, vitsajärg, pilpajärg – iga töö jaoks oma tööjäri.

LAUDNÕUDE VITSUTAMISEST

Vitsapuudest, vitsade ettevalmistamisest ning nõule peale ajamisest.

AVINURME TÜNNITEHAS


AVINURME TÜNNITSEHHI LOOMISEST

Tünnitsehh, puidutsehh, tünnivabrik, tünnitehas, tünnitööstus – heal lapsel mitu nime. Tünnitsehhi eelkäija, Mustvee RTKLi Tööstuskombinaat asutati 1951. aastal.  6. septembril 1961 valmis Avinurme tünnitööstuse tootmiskompleks.


Veebimuuseumi valmimist toetas Mustvee vald.