Avinurme Ajavaka pärandikool korraldab 2022. aasta alguses  VEINIKA VÄSTRIKU juhendamisel AVINURME PÕRANDATEKI MUSTRITE LUGEMISE, TALLETAMISE JA LOOMISE KURSUSE.

Kursus on osa suuremast projektist, mille eesmärgiks on dokumenteerida ja talletada Avinurme pärandvaipade mustrid ja rakendused.

Kursuse käigus õpime lõimeripstehnikas põrandatekkide mustreid lugema ja üles märkima, samuti analüüsima nende rakendust ning koostama rakenduse jooniseid. Proovime ka kätt omandatud oskuste toel mustrite loomisel.

Veinika Västrik on kogemustega kangakudumise õpetaja ja mitmete käsiraamatute autor. Muuhulgas tegi Veinika oma magistritöö Avinurme lõimeripstehnikas vaipade kudumise traditsioonist – mis on seni põhjalikum uurimustöö Avinurme piirkonnale eripärasest kudumistraditsioonist.

2014 aastal sai Veinika Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu Pärandihoidja aunimetuse.

Veinika kangakudumise kursused Turgi talus on tunnustatud Eesti Maaturismi poolt EHE-märgisega.

Raamatud:
– “Vanaemade vaibad” 2009 (kahasse Kristel Põldmaga)
–  “Lapilised vööd” 2012 (kahasse Merike Freienthaliga)
– “Koome kaltsuvaipa” (2017)
– “Moekad Muhu siilikud. Muhu seelikukanga kudumine” (2016, kahasse Margot Marksiga)

Vaata ka Turgi käsitöötalu kodulehte ja Facebooki lehte.

OSALEMINE

Veinika Västriku viib läbi 3 õpituba, kus õpime pärandvaipade mustreid lugema ja üles märkima, rakendusi analüüsima ning looma kangarakenduse jooniseid – nii käsitsi kui arvuti abil. Selle käigus õpime ka rakendusjooniseid kasutama uute kangaste loomisel.

3-päevase kursuse hinnaks on 60€.

Lõimeripsvaiba rakendusjoonise illustratiivne näide.

Õpitubades omandatud oskuseid kasutame Avinurme pärandvaipade mustrite ja rakenduste uurimisel ja talletamisel ning kõik kursusel osalejad saavad pärandvaipade mustrite ja rakenduste talletamisel kaasa lüüa endale sobivas mahus.

Kursuse saatel loome ka pärandvaiba eeskujul uue kanga. Proovime läbi eelmisel kursusel omandatud lõimede käärimise, kanga loomise ja rakendamise oskused ning selle käigus saame tundma õppida ka kangarakenduse jooniste kasutamist põrandateki kanga ülesseadmisel. Kanga loomisel ja kudumisel osalemine on vabatahtlik 🙂

REGISTREERUMINE
REGISTREERUMINE AVINURME PÕRANDATEKI MUSTRIKURSUSELE

Kursus toimub Avinurmes, Võidu 5 (endises Raja poe majas).

Kaugemalt tulijatele soovitame ööbimiseks Avinurme hostelit.

Koolitusete läbiviimisel juhindume oma tegevuses kõikidest Vabariigi Valitsuse ning Terviseameti poolt antud suunistest ning korraldustest. Värskeim info.

KURSUSE KAVA

1. päev – 29. jaanuar algusega kell 10

Avinurme lõimeripsilistelt põrandakatetelt mustrite üles märkimise koolitus.

Tutvume ka lõimeripstehnikas mustri loomise põhimõtetega ning uurime Avinurme põrandatekkide ülesehitust.

2. päev – 30. jaanuar

Isetegemise päev.

Loeme põrandatekkide mustreid ja soovijad saavad kätt proovida uue põrandateki kanga jaoks lõimede käärimisel.

3. ja 4. päev 19.–20. veebruar

Lõimeripstehnikas kangarakenduse jooniste koostamise koolitus.

Õpime analüüsime põrandatekkide rakendust ning looma rakenduse jooniseid.

Seejärel …

Kasutame õpitubades omandatud oskuseid pärandvaipade uurimisel ning nende mustrite ja rakenduste jooniste valmistamisel.

Loome ja koome uue põrandateki kangast.


Korraldaja:

MTÜ Avinurme Ajavakk
tel. 566 19 492
avinurme@ajavakk.ee

Projekti läbiviimist rahastab kohaliku omaalgatuse programm.