Avinurme Ajavakk

Avinurme Ajavaka eesmärgiks on rääkida Avinurme piirkonna ja selle külade ajaloost. Ent mitmest külast me räägime?
Siinsete külade lugude rääkimiseks tuleks nad esmalt kaardile panna. See pole aga sugugi lihtne ülesanne. Mitte üksnes seetõttu, et ‘Avinurme piirkonna’ ulatus on aja jooksul korduvalt muutunud, vaid ka seetõttu, et külad on olnud, koondunud või kadunud, nende nimed on muutunud ning puhuti ei ole neist ka kaartidele märki maha jäänud.

Ent proovime siiski esmase ülevaate anda.

Endise, viimatise Avinurme valla territooriumil loetleti lisaks Avinurme alevikule 16 küla:

 • Adraku
 • Alekere
 • Kaevus(s)aare
 • Kiissa
 • Kõrve
 • Kõrvemetsa
 • Kõveriku
 • Laekannu
 • Lepiksaare
 • Maetsma
 • Paadenurme
 • Sälliksaare
 • Tammessaare
 • Ulvi
 • Vadi
 • Änniksaare

Lisaks neile oli endisel valla kodulehel ajalooliste küladena, mille nimed on endiselt kasutuses, ära nimetatud: 

 • Kütametsa
 • Lauris(s)aare
 • Lissi
 • Metsara
 • Muru
 • Mustametsa
 • Peebus(s)aare
 • Raja
 • Rajametsa
 • Rehes(s)aare
 • Saare (Laekannu-Saare)
 • Teadussaare
 • Tõnisma(a)
 • Tõnus(s)aare
 • Tölga
 • Västriku 

Viimatise Avinurme valla koosseisus ei olnud nimetatud Piilsit, Kärasit, Jõemetsa ja teisi sealkandi külasid, mida ametlikul kaardil (enam) ei ole – Aanati, Karusoo, Kodas(s)aare, Kolgavälja, Linnanõmme, Soldativälja külasid –, sest eelmise haldusjaotusega jäid need Lohusuu valda. Või Kruusoja, mis täna kuulub Alutaguse valla Peressaare küla alla.

Oleme varem kirjutanud, et Avinurme metsavallas oli üle 40 küla. Eelmainitutele lisaks on leidnud äramärkimist: Jaaguvälja, Jalaksaare, Kaasiku (või ehk isegi kaks Kaasikut), Kullissaare (tänase Vinni valla alal) , Kurrasaar (tänane Kärasi?) Liivoja, Nõmmküla, Suuressaare.

Muidugi omaette küsimus on selles, mida nimetada ‘külaks’. Juba Poola revisjoni ajast oli teada, et nii mõnigi äranimetatud koht koosnes ühest-kahest talust. Nii vajab ajalooliste kohanimede puhul eraldi uurimist, mis oli nende “sisu” ja kas neid saaks tänases mõistes ‘külaks’ pidada.

Ometi proovisime need eri aegadel äramärgitud külad ühele kaardile panna, võttes seekord kaardistamise aluseks Avinurme metsavalla. See kaart on küll üksnes esmaseks visandiks. Edaspidi uurime lähemalt kaardile pandud külade esmamainimisi, nimesaamise lugusid, erinevaid nimekujusid, ametlikku staatust ja selle muutumist jne. Ning aja jooksul kogume ja jutustame ka nende lugusid.

Avinurme metsavalla territooriumi külad läbi aegade. Ringiga on markeeritud tänased “ametlikud” külad. Vanade külade nimed esimese vabariigi aegse nimekujuga.

Üheks külade “kadumise” põhjustajaks oli külade liitmine 1977. aastal, mistõttu kadus ametlikult kaardilt 23 küla:

 • Karusoo liideti Piilsiga
 • Kirbu, mis nimetati 1939 Muruks, liideti Paadenurmega
 • Kodassaare liideti Piilsiga
 • Kolgavälja, liideti Piilsiga
 • Kruusoja, mis liideti 1977 Kellassaarega, kuulub praegu Peressaare alla end. Tudulinna vallas, täna Alutaguse vallas.
 • Kullissaare liideti Veneverega (asub täna Vinni vallas, end. Laekvere vallas)
 • Kütametsa liideti Adrakuga
 • Laekannusaare liideti Laekannuga
 • Laurissaare liideti Paadenurmega
 • Linnanõmme liideti Piilsiga
 • Lissi liideti Kõrvemetsaga
 • Metsara liideti Kõrvemetsaga
 • Mustametsa liideti Kõverikuga
 • Peebussaare liideti Kõverikuga
 • Raja ja Rajametsa liideti Laekannuga
 • Rehessaare liideti Tammessaarega
 • Soldativälja liideti Jõemetsaga
 • Teadussaare liideti Laekannuga
 • Tõnismaa liideti Alekerega
 • Tõnussaare liideti Adrakuga
 • Tölga liideti Paadenurmega
 • Västriku liideti Kaevussaarega

Pärniku on täna Avinurme aleviku osaks.

Ülejäänud kaardilt – ja puhuti ka üldse – kadunud külade saatus on juba pisut keerulisem.