Avinurme Ajavakk

Avinurme Ajavaka pärandikool alustab 2021. aastal MEELIS KIHULASE PUUKÄSITÖÖ MEISTRIKURSUSEGA.

Aprillist oktoobrini novembrini vältav meistrikursus koosneb seitsmest kaheksast kahepäevasest koolitusest, mille käigus õpitakse traditsioonilise puutöö aluseid alates tööriistadest ja nende teritamisest kuni põhilisemate puutöötehnikateni. Koolitused toimuvad kord kuus ning igale teemale on pühendatud kaks täispikka päeva (kl 10–18) praktilist õpet. (Täpsem ajakava allpool.)

MEELIS KIHULANE on tunnustatud puukäsitöö meister ja õpetaja, kelle igapäevaseks tegevuseks on traditsiooniline puutöö, selle valdkonna uurimine, arendamine ning propageerimine, mis väljendub vanade tehnikate taastamises, sellisel viisil tarberiistade valmistamises ning nende oskuste ja teadmiste edasiandmises.

Lisaks puukäsitöö tegemisele ja õpetamisele on Meelise kordasaatmiste seas:

  • Näitused “Vaka all”, “Puud ja inimesed. Kummardus Ants Viiresele” 
  • Raamat ” Vakad, karbid, sõelad. Painutatud kerega esemete valmistamine”, Tartu: ERM 2018

Vaata ka: Edev Eremiit Facebookis

OSALEMINE

Kursusele on oodatud kõik puukäsitööhuvilised, kellel on soov omandada traditsioonilise puukäsitöö alusteadmised.

Kursus toimub Avinurmes, Võidu tn 5 (endises Raja poe hoonekompleksis).

REGISTREERU KURSUSELE

Kursusele registreerimine on lõppenud!

KURSUSE TEEMAD JA KOOLITUSTE AJAD:

24.–25. aprill

Mets ja tarbematerjal.

2-päevane koolitus Eesti kohalikest puiduliikidest ja nende kasutamisest tarbeesemete valmistamisel. Koolitus toimub suures osas Avinurme lähedal metsas, kus käsitletakse ka erinevate puiduliikide kasvukohti ja materjali varumist. Toimub ka praktiline tegevus, mille käigus valmistatakse  tohust noatupp ning voolitakse lusikas.


8.–9. mai

Tööriistade teritamine.

2-päevane praktiline koolitus puutöö puhul kasutatavatest käsitööriistadest, nende hooldamine ja teritamine. Osalejad saavad kaasa võtta oma käsitööriistu, et õppida neid õigesti teritama.


12.–13. juuni

Tahumine, peiteldamine, vestmine, sälkamine.

Kahepäevasel koolitusel saavad osalised proovida kätt kirvega tahumisel, peiteldamisel, noaga vestmisel ning tsälkamisel. Selle tulemusel valmib lükand kaanega karp ehk küüp.


3.–4. juuli

Puukooretööd. Käitleme tohtu ning pärna koort. 

Kuidas ning millal on õige aeg koore varumiseks. Milline on käsitööks sobilikum koor ja kuidas koort säilitada. Valmistame kasetohust ja pärnakoorest vakad, kasutades kere kokku õmblemiseks niint ja juurt.


7.–8. august

Lõhestatud puidust esemed. Painutatud kerega karp.

Kahepäevasel koolitusel saavad osalised proovida kätt erinevate puiduliikide lõhestamisel, mille tulemusena valmib õhukesest laastust valmistatud karp.


11.–12. september

Traditsioonilisel viisil puidu painutamine. 

Kahepäevasel koolitusel saavad osalised kogemuse erinevate puiduliikide paindeomadustest ning praktiliselt painutada algupärastel painutuspinkidel suuremaid esemeid, nagu look, jalas, rattavits.


9.–10. oktoober

Voolimine vestupingil. Kauss ja küna. 

Kahepäevasel koolitusel saavad osalised kirvega tahumise, künakirve ning peitliga õõnestamise teel voolida valmis kausi või küna või hoopis mõlemad.


20.–21 november

Vestupingi valmistamine.

Kahepäevasel koolitusel saavad osalejad valmistada nelja jalaga  pingi ning sellele lihtsama rakise, mille vahele saab kinnitada voolimiseks puitmaterjali.


Korraldaja:

MTÜ Avinurme Ajavakk
tel. 566 19 492
avinurme@ajavakk.ee

Kursuse läbiviimist toetab: